LumirLogo

Nakladatelství podstatné literatury

Vítáme Vás v našem webovém prostoru!

 

Účelem těchto stránek je seznámit Vás s naším nakladatelstvím a poskytnout Vám podrobnější informace o našich knihách a autorech, podněty k zamyšlení a příspěvky do diskuse a snad i k řešení palčivých otázek naší doby. Mezi ty patří urychlený rozpad společenckých struktur i hodnot, který často místo aby nám přinesl dříve vysněnou spokojenost a svobodu, nejen i od tradičního dusna, zanechává vzduchoprázdno, ve kterém se nicméně dělá čas od času dusno ještě nesnesitelnější než to, kterého jsme se chtěli zbavit.

 

Jak je známo, v dobách radikálních a rychlých změn bývá velká dezorientace a zmatek je celkem nevyhnutelný. Koneckonců všichni tápou, i ti, kteří by vlastně měli vědět, kam se řítíme, a to je celkem nevyhnutelné, jelikož skutečně nikdo neví určitě, jak a jestli to vůbec půjde dál. Někteří z toho vyplývjící oprávněný pocit všestranné nejistoty snáší hůř než jiní. Kupodivu to bývají ti, kterým ve skutečném slova smyslu jde o nejméně, kteří však jsou schopni ten svůj hodnotně nulový status quo zuby nehty bránit – i aniž by je kdokoli napadal – a tím se stávají podle postavení více či méně akutním nebezpečím pro ty okolo, kteří se zatím nezbláznili.

 

Bude to na těch, kteří si zachovají lidské cítění a zdravý rozum, zachovat či navrátit oboje světu. Je to zdánlivě nevděčná, ba i bezvýhledná úloha, ale ve skutečnosti je to jediná ”investice”, která se zaručeně doopravdy vyplatí. Revoluce, která dnes je nutná aby se zachovaly lidské podmínky nejen přežití, ale i žití, nejen uvnitř ”společnosti”, ale hlavně i na naší zeměkouli, se neodehraje v prvé řadě ani na ulicích, ani v parlamentech, ani v rodinách, ale v naších hlavách a srdcích. Jak to tam bude vypadat, bude to časem moci vypadat i kolem nás. Jak píše Arno Gruen, každý z nás si v životě může i musí vybrat mezi cestou moci a cestou lásky.

 

Základem cesty lásky je, abychom měli rádi a respektovali sami sebe, a to předpokládá vývoj já našeho i všech ostatních – a nikoli ega, které skutečné já, a tím i skutečné vcítění do druhých, spíše vylučuje, a proto si spíše medí na cestě moci – a v tom Vám s našimi knihami i s obsahem našich webových stránek chceme do budoucna pomoci. Stojí za to uvědomit si, že nejvyšší druh egoismu je jeho pravým opakem a spočívá v jednání s vědomím, že čím lépe se povede všem a všemu kolem nás, o to lépe na tom budeme i my.

 


S nemalou hrdostí Vam představujeme naší první publikaci:

ARNO GRUEN

Šílenství normality

Realismus jako choroba: Teorie o lidské destruktivitě.

O zlu ve světě už se moc uvažovalo a psychologie vyvinula různé téze o lidské destruktivitě. Málokdy však někdo šel tak důsledně na kloub jejich původu jako Arno Gruen, který dokládá, jak násilí a nelidskost vznikají v nitru člověka a jak se náš společenský život uspořádal tak, že vládnoucí šílenství životu nepřátelského jednání se ukrývá pod pláštěm chování přiměřeného skutečnosti. Arno Gruen nám umožňuje pohled na to, že lidská destruktivita není pouhou schopností k zlu, nýbrž především následkem nedostatku, který není rozpoznán jako takový: kde se ztratila schopnost cnímat vlastní city a sebenenávist obsadila jejich místo, také se ztratila schopnost soucitu a skutečného soucítění. V Šílenství normality obnažuje kořeny destruktivity, které se skrývají daleko častěji než nám je zřejmé za zdánlivém lidumilstvím či rozumem plodícím jakýsi pořádek. Arno Gruen ohromuje své čtenáře počtem a různorodostí jím uvedených příkladů, mezi kterými se nalézají hrozné zločiny Třetí Říše i Vietnamské války a přesvědčivě dokazuje, že tam, kde vnitřní a vnější svět nejsou v souladu, skutečně odpovědné chování a ryzí lidskost nejsou možné.

Arno Gruen, rozen 26. května 1923 v Berlíně, emigroval roku 1936 do Spojených států, kde roku 1961 promoval jako psychoanalytik u Theodora Reika. Pracoval na různých univerzitách a klinikách, naposled na Rutgers University v New Jersey. Mimo toho, od roku 1958 provozoval vlastní psychoterapeutickou praxi. Od roku 1979 žíje ve Švýcarsku. Dnes žíje a pracuje v Curychu.

Uveřejnil nezčetné příspěvky v odborných časopisech a novinách. Roku 1984 vyšla jeho kniha Zrada vlastního já (Der Verrat am Selbst), roku 1987 kniha tato, roku 1988 kniha o náhlé kojenecké smrti Předčasné rozloučení (Der frühe Abschied), roku 1991 Falešní bozi (Falsche Götter), roku 1997 Ztráta soucitu (Der Verlust des Mitgefühls), a roku 2000 Cizí v nás (Der Fremde in uns). I tato kniha se zabývá původem násilí, nenávisti a fašismu ve všech podobách. Německého vydání Šílenství normality se dosud prodalo téměř 100.000 výtisků. Nejnovější cizojazyčný překlad vyšel roku 2001 v Číně.

Nakladatel děkuje všem, kteří mu po přes desetiletém úsilí umožnili vydat tuto knihu jako svůj první titul. Děkuje v první řadě autorovi a rovněž svému dědečkovi, bez jehož vlastenecké snahy by dnes asi češtinu neovládal. Potom děkuje paní Lore Cortis od Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv) za důvěru a trpělivost, Ditě Kamišové a Michalu Jurovčíkovi za pomoc při počeštění překladu a ne naposledy své sestře Světlaně za veškerou poskytnutou podporu. A děkuje Bohu za to, že přes všechny těžkosti jeho blahodárná činnost přece jenom dospěla, doslova v poslední chvíly, k vysněnému začátku. Je si plně vědom kvalitního měřítka, které se tím stanoví i pro jeho další nakladatelskou činnost. S radostí se bude snažit se mu vyrovnat i v budoucnosti. Všechny své novopečené čtenáře zdraví a vítá

Lumír Nahodil v Praze, březen 2001

Uvítáme všechny Vaše příspěvky, návrhy, podotknutí, dotazy a i objednávky na e-mailových adresách lumir2001@volny.cz a lumir2001@seznam.cz.

Zaujali jsme Vás?

Tak si přečtěte ukázku knihy, na jejž konci najdete i obsah a bibliografické údaje.

Chcete-li se dále seznámit s myšlenkami Arno Gruena, doporučujeme Vám četbu jeho eseje Identita a nelidskost. Je to četba tak na čtvrt hodinky.

Pokud Vám to vše ještě nestačí, asi si knihu budete muset koupit. Stojí pouhých Kč 220,-. Nebo si ji můžete i se slevou objednat.

Neváhejte, však tu máte originál pod cenou fotokopií, a čím víc výtisků prodáme, o to rychleji se dočkáte našich dalších titulů.


zpět na vrch této stránky

dál na ukázku Šílenství normality

dál na esej Identita a nelidskost

objednat knihu Šílenství normality